Degebergastämman 15-17 juni 2018

Här läggs all aktuell information upp om stämman 2018 efterhand som den blir klar, antingen direkt i text eller via länkar.