Degebergastämman 16-18 juni 2017

Här läggs all aktuell information upp om stämman 2017 efterhand som den blir klar, antingen direkt i text eller via länkar.

Status / Länk
Programblad Programläggning färdig. Hittas under program ovan.
Utskrivbart programblad med konserter och kurser 2017
Notblad Utskrivbart programblad med noter 2017
Allspelsnoter till Barn och Ungdomsstämman 2017 ligger på FolkWiki
Affisch Affisch 2017
Annons