Historik 2017-


Detta år startar en ny fas i stämmoarbetet. Som ett steg i en nödvändig generationsväxling hade den sedan förra året utökade planeringsgruppen sitt första möte i januari där ansvar för olika uppgifter delas upp. Anders Risinger utses till stämmogeneral. Många av uppgifterna för planering och genomförande delades upp på ett femtontal personer

2017

Affischbild av Alva Bosdottir

Nytt för året var att intimkonserterna, som hållits i Lunnehöjastugan, nu flyttade ut på gräsmattan. Nu blev den synlig från entrén och inte så ”hemlig” längre som i stugan. Nytt för året var också en textilhantverkare som plockade upp sina textiler till försäljning på innergården/cafétunet.

Artistgruppen Hazelius Hedin gästade stämman och spelade både till dans på lördagen och i scenprogrammet på söndagen. Greger Siljebo med ungdomsgruppen Hallandslåt gästade också stämman för första gången och deltog i flera programpunkter.

Degebergastämman får en egen hemsida – degebegastamman.se – och den gamla spelodans.org släcks ner. På den nya hemsidan planeras också att så långt som möjligt efter hand skriva stämmans historia, den du just nu läser.

Alva Bosdottir utformar affischen med två näckar på, en näck och en näcka, liksom varit fallet under några år. Denna bild antas som stämmans nya logotype.

Det planeras även lite reklamprylar med denna nya symbol, och av dessa förverkligas upptryckningen av ölunderlägg att utdelas lite rundhänt i olika sammanhang samt en CD-skiva ”Degebergastämman” med skånelåtar och låtar förknippade med stämman hämtade i huvudsak från andra skivproduktioner. Skivan som prissattes till 100 kr blir en lyssnarsuccé och säljs mycket bra både under och efter stämman. Fredrik Pompom Bengtsson och skivbolaget Gammalthea producerar denna ideellt och behållningen avses att oavkortat gå som stöd till stämman.

Intimkonsert med Lukas Arvidsson och Greger Siljeboo i nya ”intimtältet”:

2018 – Ahlberg, Ek och Rosvall samt träsko-VM

Affischbild av Alva Bosdottir