PR-material

Här samlas det pr-material som produceras inför varje stämma. Det aktuella årets material hamnar överst i respektive lista när det blir klart. Listorna utgör även dokumentation om tidigare år till hjälp för historiskrivning och vidare planering.

Affischer PDF
Annonser låtar PDF
Övrigt PR-material