Annonser PDF

För översikt över innehållet i följande originalfiler, se under Galleri.

Stor annons i Kristianstadbladet

Annons stor 2012 — KB
Annons stor 2011 — KB
Annons stor 2010 — KB
Annons stor 2009 — KB

Liten annons i ”En sexa Skåne”

Annons liten 2015 — KB, YA, TA
Annons liten 2014
Annons liten 2013
Annons liten 2012
Annons liten 2010
Annons liten 2009

KB = Kristianstadsbladet, YA = Ystad Allehanda, TA =  Trellborgs Allehanda