Galleri

Här samlas foton och klipp från genomförda stämmor som utgör dokumentation och minnesbilder vilka också utgör hjälp för historiskrivning och vidare planering.