Historik

Stämmans historia leder sig tillbaka till 1981. Flera källor ger oss minnesbilder från de olika åren, fränst minnen berättade av dem som var med där. Till stöd för minnet om vilka år minnena tillhör, har vi bilder, flygblad, artiklar,annonser, affischer, korrespondans mm i den mån detta finns kvar att tillgå.

Texterna i denna filk är uppdelade i olika tidsperioder.
Dessa representerar olika epoker av stämmans utveckling.

Historik 1981-1998 – stämman startas och etableras – Hasse Melin
Historik 1999-2008 – fortsättning utan Hasse – Spel och Dansstugan
Historik 2009-2016 – programkommitté – Skånes Spelmansförbund
Historik 2017- – stämmokommitté – abetsgrupp från Skånes Spelmansförbund och Spel och Dansstugan i Kristianstad

Håll till godo!