Om stämman

Degebergastämman – alltid helgen före midsommar!
En tredagars spel och dansfest i Degeberga Hembygdspark.